« Najít podobné dokumenty

Obec Hora Svatého Šebestiána - Záměr obce pronajmout nebytové prostory na čp. 29

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hora Svatého Šebestiána.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem nebytových prostor kancelář LČR.doc (99.5 kB)
Obec Hora Sv.Šebestiána,okr.Chomutov
<br> PSČ 431 82
<br>
ZVEŘEJŇUJE
Podle ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,záměr obce pronajmout nebytové prostory
<br> v k.ú.Hora Sv.Šebestiána v budově č.p.29 na p.p.č.278 za účelem
prodloužení nájemní smlouvy (využití prostor jako kancelář) pro nájemce
<br> LČR <.>
Ve lhůtě do 15 dnů od zveřejnění lze k tomuto záměru podat námitky či připomínky
na Obecní úřad Hora Sv.Šebestiána <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
Vyvěšeno: XX.XX.XXXX v zastoupení obce Hora Sv.Šebestiána
<br> Sejmuto: 4.12.2019
BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ
Telefon: 474695121
Komerční banka Chomutov
00261866
474695131
Č.ú.4926-441/0100
<br> Fax: 474695121
E-mail: obec.sebestian@volny.cz
Web:www.sebestian.cz

Načteno

edesky.cz/d/3396439

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hora Svatého Šebestiána      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz