« Najít podobné dokumenty

Obec Chocnějovice - NÁVRH rozpočtu Obce Chocnějovice na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chocnějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-10.2019.pdf
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.10.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Chocnějovice 43,294 13 Chocnějovice
<br> 002379062019 10
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 400 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 1 221 727,7587,27 87,27
<br> 0000 35 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 000,00 27 318,5078,05 78,05
<br> 0000 151 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 151 000,00 118 295,0578,34 78,34
<br> 0000 1 152 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 152 000,00 1 083 200,6894,03 94,03
<br> 0000 100 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 000,00 31 920,0031,92 31,92
<br> 0000 2 900 000,001211 Daň z přidané hodnoty 2 900 000,00 2 357 089,9581,28 81,28
<br> 0000 23 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 23 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 210 000,001337 Poplatek za komunální odpad 251 000,00 250 574,66119,32 99,83
<br> 0000 9 200,001341 Poplatek ze psů 10 700,00 10 505,00114,18 98,18
<br> 0000 2 000,001361 Správní poplatky 2 000,00 1 525,0076,25 76,25
<br> 0000 35 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 35 000,00 25 751,7373,58 73,58
<br> 0000 900 000,001511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 721 364,3280,15 80,15
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 58 000,00 58 000,000,00 100,00
<br> 0000 74 600,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 74 600,00 62 170,0083,34 83,34
<br> 6 991 800,00 7 092 300,00 5 969 442,640000 * 85,38 84,17
<br> 6 991 800,00 7 092 300,00 5 969 442,64000 ** 85,38 84,17
<br> 1032 238 000,002111 P...
vydaje-na-r.2020-navrh.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2020 – výdaje
<br>
Paragraf Položka Název Kč
<br> 1032 Lesní hospodářství 40.000,00
<br> 1036 Lesní hospodář 20.000,00
<br> 2212 Pozemní komunikace - opravy 200.000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadů 30.000,00
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 13.000,00
<br> 3111 Mateřské školy 8.000,00
<br> 3314 Knihovny - Ouč,Chocnějovice 2.000,00
<br> 3319 Kronika 4.000,00
<br> 3326 Místní památky - opravy 20.000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti v kultuře 100.000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení (multifunkční hřiště Chocněj.) 30.000,00
<br> 3421 Využití volného čau dětí ( nájem hřiště Sovenice) 1.500,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 80.000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 30.000,00
<br> 3632 Pohřebnictví - hřbitov 1.000,00
<br> 3639 Komunál.služby a územ.rozvoj –opravy majetku 300.000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 369.000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (sklo,plast,papír) 140.000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 410.000,00
<br> 4359 Služby sociální péče 1.500,00
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 100.000,00
<br> 5512 Požární ochrana ( JPO III <.>,SDH) 150.000,00
<br> 6112 Zastupitelské orgány 1.100.000,00
<br> 6171 Místní správa 1.700.000,00
<br> 6310 Obecné výdaje z finančních operací 8.000,00
<br> 6320 Pojištění majetku obce 50.000,00
<br> 6399 Platba daně z hlavní činnosti (DPPO) 35.000,00
<br> Běžné výdaje 4.943.000,00
<br> 3631 6121 Veřejné osvětlení – Sovenice (nové) 2.000.000,00
<br> 3639 6121 Komunální služby a územní rozvoj – Ouč (škola) 1.000.000,00
<br> Kapitálové výdaje 3.000.000,00
<br> VÝDAJE CELKEM: 7.943.000,00
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce Obce Chocnějovice dne: 18.11.2019
<br> Sejmuto z úřední desky Obce Chocnějovice:
<br>
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce Obce Chocnějovice dne: 18.11.2019
<br> Sejmuto z elektronické úřední desky Obce Chocnějovice dne:
<br>
<br> Za Obec Chocnějovice,starosta XXXXX XXXXXXXXX
prijmy-na-r.2020-navrh.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2020 – příjmy
<br>
Paragraf Položka Název Kč
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 1.460.000,00
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.39.000,00
<br> 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 157.000,00
<br> 1121 Daň z příjmů práv.osob 1.250.000,00
<br> 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce (DPPO) 35.000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3.000.000,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 8.290,00
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 260.000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 11.000,00
<br> 1361 Správní poplatky 2.000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 35.000,00
<br> 1511 Daň z nemovitosti 1.000.000,00
<br> Daňové příjmy 7.257.290,00
<br> 4112 Nein.přij.transfery ze stát.rozpočtu 80.000,00
<br> Dotace přijaté 80.000,00
<br> 1032 Lesní hospodářství 150.000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 40.000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3.000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 235.000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 45.000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 15.310,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20.000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 500,00
<br> 3725 Přijaté nekapitálové náhrady ( EKO-KOM) 70.000,00
<br> 5512 Požární ochrana 24.000,00
<br> 6310 Obecné příjmy z finančních operací 2.900,00
<br> Nedaňové příjmy 685.710,00
<br> PŘÍJMY CELKEM: 7.943.000,00
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce Obce Chocnějovice dne: 18.11.2019
<br> Sejmuto z úřední desky Obce Chocnějovice:
<br>
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce Obce Chocnějovice dne: 18.11.2019
<br> Sejmuto z elektronické úřední desky Obce Chocnějovice dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Za Obec Chocnějovice,starosta XXXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3395836

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chocnějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz