« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - DSO Landštejn - návrh rozpočtu na rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2020[1].pdf [0,20 MB]
N á v r h rozpočtu DSO Vodovod Landštejn Dačice na rok 2020
<br> IČO:60817771
<br>
Položka Název
Rozpočet 2019
<br> po R
Skutečnost
<br> 10/2019
Návrh 2020
<br> 2132 Nájemné od provozovatele 18 064 096,00 13 548 072,06 19 202 700,00
<br> 2139
Ostatní příjmy z pronájmu
/radiokomunikace,D1Net/
<br> 31 000,00 34 289,00 31 000,00
<br> 2141 Kreditní úrok 2 000,00 2 252,76 2 000,00
18 097 096,00 13 584 613,82 19 235 700,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 240 000,00 151 500,00 23 000,00
5031 Pojistné na sociální zabezpečení 55 000,00 30 625,00 0,00
5032 Pojistné na zdravotní pojištění 22 000,00 11 025,00 0,00
5137 DHDM 20 000,00 19 687,54 20 000,00
5139 Nákup materiálu 50 000,00 2 305,13 50 000,00
5151 Studená voda 150 000,00 18 218,00 150 000,00
5164 Nájemné 1 000,00 0,00 3 000,00
5166 Příkazní smlouva p.Macháček 210 000,00
5166 Poradenské,konzultační služby 33 150,00 33 150,00 35 000,00
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 23 973,00 50 000,00
5171 Opravy a udržování 5 464 000,00 1 682 823,23
5171 Šoupata a hydranty 720 000,00
5171 Vodovodní přípojky 500 000,00
5171 Opravy vodojemů 200 000,00
5171 Opravy a udržování rezerva 1 000 000,00
5171 Alokovaná část na opravy 2 000 000,00
5172 Nákup softwaru 6 800,00 6 743,33 0,00
5173 Cestovné 5 000,00 0,00 5 000,00
5175 Občerstvení 10 000,00 4 879,00 10 000,00
5362 Platby daní a poplatků státu 3 000 000,00 2 371 542,71 3 000 000,00
<br> 5365
Platby daní a poplatků kraj.ob.a
st <.>
<br> 2 500 000,00 1 401 000,00 1 500 000,00
<br> 6121 Nákup technického zhodnocení 471 000,00 392 284,70 500 000,00
6121 Čevak – Přípojka k E.ONu 0,00 12 500,00 0,00
<br> 6121
Rekonstrukce sociálního zařízení
ÚV
<br> 1 300 000,00 0,00 1 250 000,00
<br> 6121 Projektové dokumentace 1 000 000,00 50 336,00 700 000,00
<br> 6121
Zdvojení vodovodního řadu
Dačice-Kostelní Vydří
<br> 15 700 000,00 17 000 000,00
<br> 6121 Obnova vodovodu NB 696 000,00 0,00 0,00
6121 ATS Bílkov 2 250 000,00
6121 Propojení DSO Řečice
A DSO Landštejn 4 000 000,00
6125 Výpočetní...

Načteno

edesky.cz/d/3395323

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz