« Najít podobné dokumenty

Obec Telnice - VV Sdělení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Telnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U1705_13712019-198607sdel.o.usneseni.nejsou.ucastnici.pdf
Obecní úřad Sokolnice,okres Brno - venkov,PSČ 664 52
s t a v e b n í ú ř a d
<br> Sp.zn.: 1986/19/SÚ/JR V Sokolnicích dne 12.11.2019
Č.j.: 3251/19
<br>
Oprávněná úřední osoba:
XXXX XXXXXXXX
tel.:XXX XXX XXX
robesova@sokolnice.cz
<br> Vypraveno dne: 12.11.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
S D Ě L E N Í
<br>
Obecní úřad Sokolnice,stavební úřad,jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona
č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“),místně
příslušný dle ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále
jen“správní řád“),Vám,jako účastníkům řízení o nařízení odstranění stavby a řízení o žádosti o vydání
dodatečného povolení na stavbu nazvanou „Prádelna Telnice“ na pozemku p.č.1498/22,1486,1487/1 <,>
1487/6,k.ú.Telnice u Brna,sděluje,že usnesením ze dne 6.11.2019 vydaným pod sp.zn.1986/19/SÚ/JR <,>
č.j.3222/19/19; sp.zn.1986/19/SÚ/JR č.j.3227/19,sp.zn.1986/19/SÚ/JR č.j.3228/19; sp.zn <.>
1986/19/SÚ/JR,č.j.3230/19; sp.zn.1986/19/SÚ/JR,č.j.3232/19; sp.zn.1986/19/SÚ/JR,č.j.3233/19
v souladu s ustanovením § 28 odst.1 správního řádu rozhodl o XXX,že
<br> panu Vojtěchu Hrubému,nar.28.10.1948,Nádraží 586,664 59 Újezd u Brna
panu Aleši Slezákovi,nar.18.1.1975,Nádraží 776,664 53 Újezd u Brna
paní Kateřině Slezákové,nar.9.5.2000,Nádraží 776,664 53 Újezd u Brna
paní Evě Mikuláškové,nar.25.12.1964,K Nádraží 101,664 59 Telnice
paní Sandře Životské,nar.4.8.1983,K Nádraží 185,664 59 Telnice
paní Magdaleně Földvári,nar.28.2.1980,K Nádraží 256,664 59 Telnice
<br> nepřísluší postavení účastníka řízení v řízení o nařízení odstranění stavby a v řízení o žádosti o vydání
dodatečného povolení na stavbu nazvanou „Prádelna Telnice“ na pozemku p.č.1498/22,1486,1487/1 <,>
1487/6,k.ú.Telnice u Brna <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Jana R o b e š o v á
<br> technik stavebního úřadu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> sdělení sp.zn.: 3251/19-1986/19/SÚ/JR
Strana 2 (celkem 2)
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3394350

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Telnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz