« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Projektových opatření II. v odboru Řídicí orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 207 KB)
1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ministerský rada
v oddělení Projektových opatření II.v odboru Řídicí orgán PRV
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/73/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 18.11.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení Projektových
<br> opatření II <.>
<br> v odboru Řídicí orgán PRV v oborech služby 39.Regionální rozvoj,40.Cestovní ruch <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.leden 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - Implementace Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 a spolupráce při nastavení nové
<br> společné zemědělské politiky po roce 2021 <.>
<br> Podílení se na činnostech souvisejících s implementací Programového období 2014 – 2020 <,>
<br> zejména s definováním podmínek následujících operací 6.4.2.Podpora agroturistiky a M19
<br> Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) <.>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 28.11 <.>
2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br>
1 Formulář žádosti tvoří přílohu č.1 tohoto oznámení <.>
<br>
<br> 2
<br>
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br> • podané v elektronické pod...

Načteno

edesky.cz/d/3394273

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz