« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru pro vztahy s EU v sekci EU a zahraničních vztahů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 233 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 233 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ředitele/ředitelky odboru pro vztahy s EU
v sekci EU a zahraničních vztahů v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/72/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 15.11.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru pro vztahy s EU v sekci
<br> EU
<br> a zahraničních vztahů v Ministerstvu zemědělství v oborech služby 42.Zemědělství
<br> a rostlinolékařská péče,48.Financování,řízení a sledování Společné zemědělské politiky <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.1.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 15.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> Tvorba a realizace koncepce zahraničních aktivit MZe ve vazbě na EU <.>
<br> Řízení přípravy resortu zemědělství na jednání Rady pro zemědělství a rybářství,Zvláštního
<br> zemědělského výboru,orgánů Rady a Komise a rovněž přípravu pozičních dokumentů pro
<br> jednání na půdě EP <.>
<br> Monitorování aktuálního dění v členských státech EU a předávání informací vedení resortu
<br> a odborným útvarům MZe <.>
<br> Na základě zákona č.215/2004 Sb <.>,v platném znění ve výkonu funkce koordinačního
<br> orgánu veřejné podpory v oblasti zemědělství a rybolovu (včetně odvětví lesního a vodního
<br> hospodářství),co se týče centrální koordinační,poradenské,konzultační a monitorující
<br> činnosti v oblasti veřejné podpory <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného...

Načteno

edesky.cz/d/3394272

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz