« Najít podobné dokumenty

Město Týnec nad Sázavou - Oznámení záměr prodat obecní pozemek parc.č. 772/17 a část pozemku parc. č. 1772/10 k.ú. Krusičany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týnec nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

edeska/ud2019127.pdf
vBv Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404,257 4L Týnec nad Sázavou
<br> ODBOR MAJETKU
<br> V Týnci nad Sázavou L3.LL.2ot9
<br> ozNÁľvlrľí
<br> Město Týnec nad Sázavou zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č'.t28/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,záměr prodat obecní pozemek parc' č.772/77 o výměře 20 m2 a část pozemku
parc.č.772/L0 o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Krusičany za cenu 150 Kč/m2 + náklady
s převodem spojené <.>
<br> občané mohou předložit na obecní úřad své připomínky a nabÍdky ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení na
úřední desce <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
starosta města
<br> XXXtX XXX
<br>,too4l5
<br>,l000/ĺ
<br> ss4tl
<br> s83l,l2
<br> !
77U8
<br> gutz
<br> s35t4
<br> Zveřejněno dne: /4,//,łlłą Sejmuto dne:
<br> IVAl)
K Náktí404
<br> 257 41 Týnec nĺđ Sázavou
-9-
<br> too4t,t4
<br> telefon: 31770t43L a.s <.>
00232904

Načteno

edesky.cz/d/3393537


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týnec nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz