« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Zvláštní užívání místní komunikace Zavadilova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Otevřít soubor
Úřad městské části Praha 6 Tel.ústředna: 220 189 111 IČ: 000 63 703
Čs.armády 23 E-podatelna: podatelna@praha6.cz DIČ: CZ00063703
160 52 PRAHA 6 http://www.praha6.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE: 2019-10-17
NAŠE č.j.: MCP6 369946/2019 Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> oddělení dopravního značení
VYŘIZUJE: Mgr.XXXX XXXXXXXXX Řásnovka X
TELEFON: XXX XXX XXX XXX XX PRAHA 1
E-MAIL: orajtorova@praha6.cz
<br> DATUM: 2019-11-11
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 6,Úřad městské části,Odbor dopravy a životního prostředí,odd.správních
činností (dále též „správní orgán“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní
a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve spojení s ustanovením § 32 odst.1 zákona
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění,a v rozsahu podle obecně závazné
vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění
pozdějších předpisů,a dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v
platném znění (dále jen „správní řád“),s předchozím písemným souhlasem Policie České republiky <,>
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,odbor služby dopravní policie,oddělení dopravního
inženýrství,č.j.KRPA-422090-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 08.11.2018 a po posouzení žádosti v
souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu v návaznosti na
ustanovení § 171 a následující části šesté správního řádu,vydává opatření obecné povahy
<br>
zvláštní užívání místní komunikace Zavadilova z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování <.>
<br>
Jedná se o prodlouž...

Načteno

edesky.cz/d/3393517

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz