« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 1198/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1198/19
*MUKHSP04795182 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/115823/2019/02
ROKOS STAVBY s.r.o <.>
Trnková 1816
286 01 Čáslav
<br>
<br>
Č.J.: MKH/116108/2019
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
ladrova@mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 18.listopadu 2019
<br>
<br>
<br>
V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
na základě podání,které dne 18.11.2019 podala společnost
<br> ROKOS STAVBY s.r.o <.>,IČO 29414431,Trnková 1816,286 01 Čáslav <,>
kterého zastupuje ASIG s.r.o <.>,IČO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu stavby vodovodu a kanalizace toto opatření obecné
povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci na pozemku parc.č.869/10 v katastrálním území Svatý
Mikuláš během provádění stavebních výkopových prací v rámci stavby „Svatý XXXXXXX - prodloužení
vodovodu a kanalizace (u č.p.116)“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení
v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Trvání přechodné úpravy provozu: 25.11.2019 – 29.11.2019
2.Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR,KŘ Policie Středočeského kraje ...

Načteno

edesky.cz/d/3393325

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz