« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 1198/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1198/19
*MUKHSP04795182 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/115823/2019/02
ROKOS STAVBY s.r.o <.>
Trnková 1816
286 01 Čáslav
<br>
<br>
Č.J.: MKH/116108/2019
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
ladrova@mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 18.listopadu 2019
<br>
<br>
<br>
V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
na základě podání,které dne 18.11.2019 podala společnost
<br> ROKOS STAVBY s.r.o <.>,IČO 29414431,Trnková 1816,286 01 Čáslav <,>
kterého zastupuje ASIG s.r.o <.>,IČO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu stavby vodovodu a kanalizace toto opatření obecné
povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci na pozemku parc.č.869/10 v katastrálním území Svatý
Mikuláš během provádění stavebních výkopových prací v rámci stavby „Svatý XXXXXXX - prodloužení
vodovodu a kanalizace (u č.p.116)“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení
v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Trvání přechodné úpravy provozu: 25.11.2019 – 29.11.2019
2.Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR,KŘ Policie Středočeského kraje ...

Načteno

edesky.cz/d/3393325

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kutná Hora
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz