« Najít podobné dokumenty

Město Třemošnice - Záměr města č. 10/2019 - prodej části pozemku p.č. 320/28

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třemošnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Město Třemošnice,IČ 00271071,Náměstí Míru 451,538 43 Třemošnice
<br> zveřejňuje v souladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,V platném znění
<br> Záměr města č.10/2019
<br> prodat část pozemku p.č.320/28 0 výměře 33 m2 — ozn.geometrickým plánem jako p.č.320/251 v k.ú.Třemošnice nad Doubravou <.>
<br> Tento záměr schválila Rada města Třemošnice usnesením č.229/2019 dne 1 1.1 1.2019.(ŠD MÉŠTOTŘEMOŠNĚ „*“—=- <.>
<br> Náměstí Míru 4-51 538 43
<br> ;?
<br>,<.> : ___ -;/'/"/;_.<.> _1 f.<.> __._ iZi/' Ing.eroslav Buhenik starosta města
<br> Vyvěšeno: podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto: podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Obsah vyvěšení
Město Třemošnice,IČ 00271071,Náměstí Míru 451,538 43 Třemošnice
<br> zveřejňuje v souladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,V platném znění
<br> Záměr města č.10/2019
<br> prodat část pozemku p.č.320/28 0 výměře 33 m2 — ozn.geometrickým plánem jako p.č.320/251 v k.ú.Třemošnice nad Doubravou <.>
<br> Tento záměr schválila Rada města Třemošnice usnesením č.229/2019 dne 1 1.1 1.2019.(ŠD MÉŠTOTŘEMOŠNĚ „*“—=- <.>
<br> Náměstí Míru 4-51 538 43
<br> ;?
<br>,<.> : ___ -;/'/"/;_.<.> _1 f.<.> __._ iZi/' Ing.eroslav Buhenik starosta města
<br> Vyvěšeno: podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto: podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/3392579

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třemošnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz