« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh změny DZ VPS v OPS 1-01 B, Centrum, Solniční, Veselá - změna DZ - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10_Vesela_Solnicni-Skryta_B6.pdf
rd i\Ow is““
<br> V
<br> INSTALOVAT
<br> © Instalovat Instalovat
<br> (53 B1 _ / V151 a.<.> ; Odstranlt / Odstranit
<br> STAVBA AKC
8_Solnicni_Besedni-Vesela_B7.pdf
w,%
<br> ((
<br> a v
<br> O Instalovat B 1 » Odstranit
<br> /
<br> /
<br> V 13 Odstranit
<br> INSTALOVAT
<br> Instalovat
<br> INSTALOVAT
<br> a!
0393324_stred_VPS_v_OPS_1-01_B_Centrum_Solnicni_Vesela_-_zmena_DZ.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0371956/2019 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0393324/2019 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil řízení o návrhu opatření
<br> obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní úpravy provozu
<br> v Oblasti placeného stání 1-01,Centrum.Změna místní úpravy spočívá v přesunu parkování viz výkresová
<br> dokumentace,v Oblasti placeného stání 1-01,Centrum v městské části Brno-střed,a to v ul.Solniční a Veselá <.>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná s Policií
<br> ČR KŘP JMK SPDI Brno,viz č.j.: KRPB-176491-7/ČJ-2019-0600DI,ze dne 03.09.2019,souhlas vlastníka
<br> předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu v Oblasti placeného stání 1-01,Centrum
se zveřejňuje na základě souvisejících změn místní úpravy provozu zřízení ucelené oblasti placeného stání <.>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů
podatele,dále vlastníků nemovitostí,rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnosti odchylné
od obecné úpravy provozu na pozemních ko...

Načteno

edesky.cz/d/3392238

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz