« Najít podobné dokumenty

Obec Oldřichov (Přerov) - Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za r. 2018 část 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oldřichov (Přerov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc $pZn.: KUOK/69355/2018/OK/7758 Počet íistu: C'.j.: KUOK 1983/2019 Počet stran: Počet stejnopísú: 2 Počet přííon: 0
<br> Počet listů/svazků příloh: 0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichov za rok 2018,iČ 00636428
<br> Zpráva o výsíedku přezkoumání hospodaření byte zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 27.9.2018 a na zaklade výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 8.2.2019 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnílo na základě žádosti die 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v píatném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontroinim úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Oldřichov za rok 2018 dne 4.9.20í8.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracovaní této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 18.2.2019 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obecní úřad Oldříchov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2018 - 31.12.2038
<br> Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Ondruškova' Najmanová.DiS.kontrolor: lng.XXXXX XXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.a g 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydela vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXX Chmelova - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného díičího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR Pří přezkoumání hospodaření obce Oldřichov za rok 2018 ' nebyly zjištěny chyby a nedostatky (© 10 odst.3 písm.a)...

Načteno

edesky.cz/d/3391980


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oldřichov (Přerov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz