« Najít podobné dokumenty

Obec Našiměřice - Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Našiměřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva
Obec Našiměřice,Našiměřice č.48,671 76 Tel.+420 603 229 508,e-mail: info©nasimerice.cz www.nasimericecz
<br> V Našiměřících dne 14.11.2019
<br> POZVÁNKA Vážení spoluobčané <,>
<br> Dle odst.5 % 103 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,svolávám tímto 7.zasedání Zastupitelstva Obce Našiměřice,které se bude konat ve středu 21.11.2019 od 18 hodin V kulturním domě <.>
<br> Program jednání
<br> 1) Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Obecně závazná vyhláška obce Našiměřice č.1/2019,o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Našiměřice
<br> 4) Výběr systému zpoplatnění komunálního odpadu od 1.1.2020 (podle zákona o místních poplatcích nebo zákona o odpadech)
<br> 5) Obecně závazná vyhláška obce Našiměřice č.2/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> 6) Obecně závazná vyhláška obce Našiměřice č.3/2019,o místním poplatku ze psů
<br> 7) Obecně závazná vyhláška obce Našiměřice č.4/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> 8) Přenesení rozhodovací pravomoci o dotacích do výše 50.000,- Kč na zastupitelstvo obce
<br> 9) Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Našiměřice
<br> 10) Schválení Zadání územního plánu
<br> 11) Schválení Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku jako podílu obce na financování sociálních služeb v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov v roce 2019 <.>
<br> 12) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení přípojky NN na akci „Našiměřice — hřiště“
<br> 13) Schválení Veřejnoprávní smlouvy s Městem XXXXXXXX o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků na období od 1.1.2020 do 31.12.2022 <.>
<br> 14) Schválení návrhu dětského hřiště
<br> 15) Schválení Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu
<br> 16) Diskuse
<br> 17) Závěr
<...

Načteno

edesky.cz/d/3390972

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Našiměřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz