« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v oddělení prostorových informací v odboru zemědělských registrů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 105 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 105 KB)
1
<br>
na služební místo
vedoucího/vedoucí v prostorových informací
<br> v odboru
v
<br>
39/71/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 14.11.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán f
<br> (dále jen „zákon o “) <,>
<br> služební místo vedoucího/vedoucí prostorových
<br> informací v oboru služby 28 <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> <.>
<br> do je 1.leden 2020 <.>
<br> podle p zákonu do 14 <.>
<br> N :
<br> - s
<br> - kosmický program Copernicus
<br> - open data
<br> - eroze
<br> - BPEJ
<br> - cenová vyhláška
<br> Posuzovány budou žádosti1 o služební místo
eného (dále jen „žádost“) 29.11.2019,tj.v
<br> zaslané služebnímu orgánu
<br> Ministerstv
<br> podané na podatelnu služebního na výše uvedené adrese <,>
<br>
1 1 tohoto oznámení <.>
<br>
<br> 2
<br>
podané v podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
<br> elektronické pošty služebního zamestnani@mze.cz,nebo
<br> podané v yphaax8 <.>
<br> Obálka musí být
<br> e vedoucího/vedoucí
<br> “ <.>
<br> výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní
žadatel,který:
<br> 1) vené zákonem,tj.:
<br> a) je
<br> prostoru [§ 25 odst.1 písm.a) zákona];
<br>
<br>,tj.em m o státním
<br> podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zákona doložit
<br> pouze písemné 2; uvedenou listinu je žadatel
<br> v povinen doložit ;
<br> znalost -
<br>
<br> b) [§ 25 odst.1 písm.b) zákona ];
<br> c) [§ 25 odst.1 písm.c) zákona ];
<br>
3;
<br> d) je bezúhonný [§ 25 odst.1 písm.d) zákona ];
<br>
<br> dokládá výpisem z evidence <.>
<br> Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z
<br>
2
<br> doložené,pokud žadatel zaškrtne a doplní
3 svéprávnosti
<br>
<br> 3
<br>
4,není již povinen výpis z doložit ho služební
<br> orgán
<br> Není-
<br> obdobným dokladem o bezúhonnosti5;
<br> e) [§ 25 odst.1 písm.e)
<br> zákona ],tj.získané studiem v magisterském
<br> studijním programu apod.;
<br>
<br>,tj.originálem nebo ou kopií dokladu
<br> o vysokoškolského diplomu získaného studiem v magisterském
<br> studijní...

Načteno

edesky.cz/d/3390360

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz