« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav
MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Komenského náměstí 61,XXXXX XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Strana X z X Čj.: 82464/2019/VH/JiMa
<br> Spis.zn.: 56599/2019/VH/JiMa
<br> Č.j.: 82464/2019/VH/JiMa
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jilemnicky@mb-net.cz
<br> Datum: 13.11.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením § 109 odst.1 vodního zákona formou opatření obecné
povahy
<br> o d v o l á v á (r u š í)
z á k a z o d b ě r ů p ov r c h o v ý ch v o d
<br>
definovaných v ustanovení § 6 odst.1 a § 8 odst.1 písm.a) bodu 1 vodního zákona
<br>
<br> z vodního toku K l e n i c e (IDVT 10100168) a všech jeho přítoků
<br>
<br> v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností XXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br> ODŮVODNĚNÍ
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor životního prostředí opatřením obecné povahy dne XX.07.2019
č.j.: 56599/2019/VH/JiMa zakázal odběry povrchových vod definované v ustanovení § 6 odst.1
a § 8 odst.1 písm.a) bodu 1 vodního zákona z vodního toku Klenice (IDVT 10100168) a všech jeho
přítoků v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností XXXXX XXXXXXXX a to s účinností
od XX.XX.2019 do odvolání.Uvedený zákaz byl vyhlášen na základě přetrvávajících velmi nízkých
průtoků nacházejících se pod úrovní Q364,na základě nepříznivé předpovědi hydrologické situace
a dále na základě podání Českého rybářského svazu,Místní organizace XXXXX XXXXXXXX,IČ XXXXXXXX <,>
v němž bylo uvedeno,že v předmětném vodní...

Načteno

edesky.cz/d/3389834

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz