« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Brusnice - Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Brusnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka VZ
'
<br> Obec Dolní Brusnice Obecní úřad,Dolní Brusnice 17,544 72 Bílá Třemešná
<br> POZVÁNKA
<br> NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ BRUSNICE
<br> Obecní úřad Dolní Brusnice v souladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Brusnice,svolaného starostkou obce Dolní Brusnice v souladu s 5 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Sál kulturního domu,Dolní Brusnice č.p.38 Doba konání: 26.11.2019 od 18:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 Zák.o obcích) a zapisovatele 2) Schválení programu
<br> 3) Kontrola zápisu Z minulého jednání
<br> 4) Rozpočtová změna č.5,č.6
<br> 5) Žádost o finanční příspěvek MŠ a ZŠ Bílá Třemešná
<br> 6) Žádost O peněžitý dar Diakonie ČCE Dvůr K.n.L
<br> 7) Žádost o finanční podporu MO Český rybářský svaz D.K.n.L <.>
<br> 8) Žádost o peněžitý dar Městská knihovna Trutnov
<br> 9) Žádost o finanční příspěvek na ČOV
<br> 10) Obecně Závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku Z pobytu
<br> 1 1) Obecně Závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů
<br> 12) Obnova vodovodu — výměna potrubí
<br> 13) Dodatek č.6 ke smlouvě o odstraňování,využívání a přepravě odpadu 14) Výběr dodavatele - „Revitalizace veřejného prostranství v centru DB“ 15) Autorský a technický dozor
<br> 16) Návrh rozpočtu roku 2020 *
<br> 17) Výběrové řízení — účetní Obce
<br> 18) Smlouva o nájmu hrobového místa
<br> 19) Různé
<br> V Dolní Brusnicí,dne 13.11.2019
<br> starostka obce
<br> XXXXXXX J anáková f_u
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.11.2019 Sejmuto z úřední desky dne: 27.1 1.2019

Načteno

edesky.cz/d/3387166

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Brusnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz