« Najít podobné dokumenty

Obec Rozvadov - Oznámení o jednání zastupitelstva obce Rozvadov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rozvadov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jednání ZO Rozvadov.pdf (644.21 kB)
Obec Rozvadov č.p.142
<br> 348 02 Rozvadov ICO 00260126
<br> Y Rozvadově dne: 12.11.2019 C.j.:
<br> Telefon 374 630 710 - 713 E-mail: info(glrozvadovcz
<br> Oznámení o jednání zastupitelstva obce Rozvadov
<br> V souladu s ust.š 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,svolává starosta obce zasedání zastupitelstva obce Rozvadov,které se bude konat
<br> dne 20.11.2019 od 17:00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Rozvadov
<br> Zasedání zastupitelstva je veřejné,občané obce jsou na toto zasedání zastupitelstva srdečně
<br> zváni <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>.Zahájení
<br>.Volba ověřovatelů zápisu
<br>.Schválení programu jednání
<br>.Kontrola usnesení
<br>.Projednání instalace nových vodovodních přípojek v čp.225.Projednání žádosti o provedení oprav č.p.233 v Rozvadově
<br>.Projednání návrhu rozpočtu obce Rozvadov na rok 2020
<br>.Projednání návrhu rozpočtu ZŠ Rozvadov na rok 2020
<br> 9 Projednání návrhu rozpočtu MŠ Rozvadov na rok 2020
<br> OOxlCTth-ŘUJMP—
<br> 10.Projednání schválení Směrnice obce Rozvadov kterou se stanovuje jednotný interni
<br> postup platný pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> 11.Projednání schválení Smlouvy o dílo č.06/2019 5 Ing.F ichtlem
<br> 12.Projednání Žádosti o odkoupení nemovitosti
<br> 13 Projednání schválení vicepráce — rekonstrukce šaten 14.Projednání schválení Rozpočtového opatření č.3/2019 15 Projednání veřejnosprávní kontroly ZŠ,MŠ Rozvadov
<br> 16.Diskuze,různé 17.Závěr
<br> w OBEC RULM “LDOV Rozv adm 142
<br> 548 U? Rozvadov
<br> Tai.: 374 630 710 - „713 [Cxu;00200126
<br> Zveřejněno na úřední desce obce Rozvadov a na www.rozvadov.cz dne: 1211201 3 4 8 06
<br> XXXXX XXXXX starosta obce Rozvadov
<br> ngECN má) („
<br> Sejmuto z úřední desky obce Rozvadov a z www-'.rozvadovcz dne 21.11.2019 _ 374 6 30 710_7141
<br> OBECNÍ ÚŘADQ
<br> 348 06 Rozvadov(2 l.: ?74 6.3.0 710-714

Načteno

edesky.cz/d/3383577

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rozvadov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz