« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Návrh rozpočtu obce na rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22719111211540.pdf [0,06 MB]
Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> Rozpočtované příjmy v CZK 2020 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk.po:' 1111 2 500 000 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 1112 ' 50 000 DPFO kapitálové výnosy 1113,6310 200 000 Daň z příjmů právnických osob 1121 2 200 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 1122 500 000 Daň z přidané hodnoty 1211 4 900 000 Sběr a svoz komunálních odpadů 1340 400 000 Poplatek ze psů 1341 5 000 Poplatek ze vstupného 1344 5 000 Poplatek z loterií 1381/82 50 000 Daň z nemovitostí 1511 1 500 000 Pronájem pozemků a nemovitostí 12,2131 |(2141) 200 000 Pronájem KD 3319 15 000 Pronájem bytů 3612 100 000 Vodné Manešovice 2310 30 000 Stočné 2321 200 000 Třídění odpadu EKOKOM 3725 100 000 Převody z rozpočtových účtů - rezerva COV 4134 140 000 Pěstební činnost 1031 50 000 Příjmy celkem ' 13 145000
<br> kovrce 127
<br> O.ÍŠprcs 378 91 BudíŠBudlskovice 1
<br> Rozpočtované výdaje v CZK
<br> Lesní hospodářství
<br> Obchod
<br> Doprava - místní komunikace Vodní hospodářství
<br> Kanalizace a ČOV
<br> Školství
<br> Knihovny
<br> KD - kulturní dům
<br> Kulturní památky
<br> Hodnotna mista
<br> SPOZ
<br> Sportovni činnost
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Nekapitálové náhrady - pohřby Uzemni rozvoj
<br> Komunální sluzby (veřejně prosp.práce) Odpady
<br> Kompostárna
<br> Protierozni,protipozarni protilavin Péče o zeleň
<br> SDH
<br> Správa včetně zastupitelstva Volby 2018
<br> Služby peněžních a pojišťovacích ústavů Rezerva ČOV
<br> Rozhlas televize
<br> Výdaje celkem
<br> Refinancování (Vlastní zdroje min.let)
<br> 1031 2141 2219 2310 2321 3113 3314 3319 3322 3326 3399 3419 3612 3631 3632 3633 3639 3722 3726 3744 3745 5512 6112,6171 6115/17 6310,6320 6330 3341
<br> 510 000 34 000 770 000 45 000
<br> 1 290 000 740 000 82 000 300 000
<br> 1 800 000 200 000 60 000 20 000 25 000 165 000
<br> 1 320 000 790 000 700 000
<br> 60 000
<br> 90 000 255 000 4 769 000 15 000 140 000 140 000 33 000
<br> 14 353 000
<br> 1 208 000
<br> OBEC BUD...

Načteno

edesky.cz/d/3383557

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz