« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného referenta v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 185 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 185 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného
referenta v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/70/2019-MZe-11130
<br> V Praze dne 12.listopadu 2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného referenta v Odboru potravinářském
<br> v oboru služby 27.Archivnictví a spisová služba <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.ledna 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných služebních agend <.>
• Zpracovávání stanovisek odboru v rámci vnitřních připomínkových řízení <.>
• Vykonávání veškerých administrativních prací spojených s činností sekretariátu ředitele
<br> odboru <.>
• Zajišťování a odpovídání za řádné vedení agendy došlé a odeslané pošty
<br> prostřednictvím spisové služby v systému DMS <.>
• Zodpovědnost za veškerou písemnou agendu odboru,za evidenci a manipulaci
<br> s písemnostmi odboru <.>
• Zajišťování archivační činnosti odboru <.>
• Dohled nad včasnou přípravou podkladů zpracovávaných zaměstnanci odboru <,>
<br> především termínované úkoly,a kontroluje jejich plnění <.>
• Vykonávání administrativních a kancelářských prací podle pokynu ředitele odboru <.>
<br> Podpora při zpracování podkladů v rámci odboru,a to jak ve spisové službě i mimo ní <.>
Kontrola formální i věcné stránky zpracovaných dokumentů v rámci odboru <.>
<br> • Vyhotovování zápisů z porad ředitele odboru <.>
• Organizaci jednání dle pokynů ředitele odboru,včetně komunikace s ostatn...

Načteno

edesky.cz/d/3383141


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz