« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Záměr na bezúplatný převod pozemků do majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Telefon: 554 731 001,e-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu,IČ: 00296155,č.ú.: 5529771/0100
<br> O B E C Leskovec nad Moravicí
<br>
Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-554/2019
<br>
<br>
OBEC Leskovec nad Moravicí
<br> vyhlašuje záměr na bezúplatný převod pozemků z
<br> majetku obce
<br>
<br> OKRES: CZ0801 Bruntál,3801
<br> OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí LIST VLASTNICTVÍ 32
<br> KAT.ÚZEMÍ: 680028 Slezská Harta
<br>
<br>
<br> *POZEMEK*
<br> Parcela Výměra[m2 ] Druh pozemku Způsob využití
<br>
<br> KN 227/6 26 ostatní plocha silnice
<br>
<br>
Vlastníkem tohoto pozemku je obec Leskovec nad Moravicí.Moravskoslezský kraj požádal o
<br> bezúplatný převod předmětného pozemku do svého majetku.Důvodem je,že se na tomto pozemku
<br> nachází stavba silnice v majetku žadatele.Obec hodlá předmětný pozemek na Moravskoslezský
<br> kraj bezúplatně převést <.>
<br>
<br>
Proti tomuto záměru je možno podat odvolání či námitku po dobu 15 ti dnů ode dne zveřejnění a to
<br> písemnou formou v kanceláři Obecního úřadu Leskovec nad Moravicí <.>
<br>
<br>
<br> V Leskovci nad Moravicí 12.listopadu 2019
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno : 12.11.2019
<br>
<br> Sejmuto :
bez názvu
Telefon: 554 731 001,e-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu,IČ: 00296155,č.ú.: 5529771/0100
<br> O B E C Leskovec nad Moravicí
<br>
Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-554/2019
<br>
<br>
OBEC Leskovec nad Moravicí
<br> vyhlašuje záměr na bezúplatný převod pozemků z
<br> majetku obce
<br>
<br> OKRES: CZ0801 Bruntál,3801
<br> OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí LIST VLASTNICTVÍ 32
<br> KAT.ÚZEMÍ: 680028 Slezská Harta
<br>
<br>
<br> *POZEMEK*
<br> Parcela Výměra[m2 ] Druh pozemku Způsob využití
<br>
<br> KN 227/6 26 ostatní plocha silnice
<br>
<br>
Vlastníkem tohoto pozemku je obec Leskovec nad Moravicí.Moravskoslezský kraj požádal o
<br> bezúplatný převod předmětného pozemku do svého majetku.Důvodem je,že se na tomto pozemku
<br> nachází stavba silnice v majetku žadatele.Obec hodlá předmětný pozemek na Moravskoslezský
<br> kraj bezúplatně převést <.>
<br>
<br>
Proti tomuto záměru je možno podat odvolání či námitku po dobu 15 ti dnů ode dne zveřejnění a to
<br> písemnou formou v kanceláři Obecního úřadu Leskovec nad Moravicí <.>
<br>
<br>
<br> V Leskovci nad Moravicí 12.listopadu 2019
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno : 12.11.2019
<br>
<br> Sejmuto :

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz