« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Branná - Usnesení č.7/2019 + zápis

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Branná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.7/2019 + zápis
Z á p i s
ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 4.11.2019
<br> v Základní škole Horní Branná <.>
<br>
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny – pozdní příchod ohlásil T.Šimůnek
Návrhová komise: XXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX
Zapisovatel: XXXXX XXXXX
Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy <.>
<br>
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho
doplnění <.>
17:13 – příchod T.Šimůnka
<br>
Program:
<br> 1.Finanční záležitosti
➢ Rozpočtová opatření
➢ Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2018 – 2019
➢ Zpráva finančního a kontrolního výboru
➢ Smlouva o nových dodávkách elektrické energie
➢ Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních služeb na
území ORP Jilemnice
➢ Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice
na rok 2020
<br> 2.Majetkové záležitosti
➢ Přidělení bytu ve Valteřicích v č.p.149
➢ Zpráva o uplatňování územního plánu obce Horní Branná
➢ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č.IZ-12-4000864/VB/01
3.Různé
➢ Úpravy vyhlášek – administrativní změny <.>
Návrh doplnit program o bod: Odkup sousoší Nejsvětější trojice u č.p.111 Horní Branná <.>
<br>
Program schválen všemi hlasy <.>
<br>
1.Finanční záležitosti:
- rozpočtová opatření:
- Rozpočtové opatření č.5/2019: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 140 870,- Kč
(jedná se o přijatou dotaci z MPSV,která bude použita na úhradu nákladů spojených
s provozem sociální služby Pečovatelská služba Horní Branná) <.>
- Rozpočtové opatření č.6/2019: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 571 154,80 Kč
(jedná se o přijatou dotaci na úhradu nákladů spojených se Snížením energetické náročnosti
čp.149 ve Valteřicích) <.>
- Rozpočtové opatření č.7/2019: zvýšení rozpočtu obce Horní Branná o částku 20 000,- Kč
(jedná se o přijatou dotaci z...

Načteno

edesky.cz/d/3381283

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Branná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz