« Najít podobné dokumenty

Obec Tichov - Návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2020
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obec Tichov KEO-W 1.11.319 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020 30.10.2019
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 6 199 200,00
<br> 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.500 000,00
<br> 1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností 150 000,00
<br> 2141 XXXX XXXX Vnitřní obchod 40 000,00
<br> 3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 000,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 20 000,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 3 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 755 000,00
<br> 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 2 000,00
<br> 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 105 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 7 797 200,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Obec Tichov KEO-W 1.11.319 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2020 30.10.2019
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.432 000,00
<br> 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost 50 000,00
<br> 1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností 33 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 6 160 000,00
<br> 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 35 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 30 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 60 000,00
<br> 3322 XXXX XXXX Zachován...

Načteno

edesky.cz/d/3380570


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz