« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Záměr na prodej pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Telefon: 554 731 001,e-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu,IČ: 00296155,č.ú.: 5529771/0100
<br> O B E C Leskovec nad Moravicí
<br>
Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-550/2019
<br>
<br>
<br>
<br>
OBEC Leskovec nad Moravicí
<br> vyhlašuje záměr na prodej pozemku z majetku obce
<br>
OKRES: CZ0801 Bruntál,3801
<br> OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí LIST VLASTNICTVÍ 146
<br> KAT.ÚZEMÍ: 680010 Leskovec nad Moravicí
<br>
<br>
<br> *POZEMEK*
<br> Parcela Výměra[m2 ] Druh pozemku Způsob využití
<br>
KN 1001/1 1364 zahrada
<br>
Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej pozemku parc.č.1001/1 zahrada o výměře
<br> 1364 m2 v k.ú.Leskovec nad Moravicí za cenu nejméně 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené <.>
<br>
<br>
Písemné nabídky na kupní cenu mohou předložit zájemci v uzavřené obálce označené:,<,> Prodej
<br> pozemku parc.č.1001/1 – NEOTVÍRAT“ do 27.11.2019 a to poštou nebo předat osobně do
kanceláře obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí nejpozději do 15:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> V Leskovci nad Moravicí 11.listopadu 2019
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno : 11.11.2019
<br>
<br>
<br> Sejmuto :
bez názvu
Telefon: 554 731 001,e-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu,IČ: 00296155,č.ú.: 5529771/0100
<br> O B E C Leskovec nad Moravicí
<br>
Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-550/2019
<br>
<br>
<br>
<br>
OBEC Leskovec nad Moravicí
<br> vyhlašuje záměr na prodej pozemku z majetku obce
<br>
OKRES: CZ0801 Bruntál,3801
<br> OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí LIST VLASTNICTVÍ 146
<br> KAT.ÚZEMÍ: 680010 Leskovec nad Moravicí
<br>
<br>
<br> *POZEMEK*
<br> Parcela Výměra[m2 ] Druh pozemku Způsob využití
<br>
KN 1001/1 1364 zahrada
<br>
Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej pozemku parc.č.1001/1 zahrada o výměře
<br> 1364 m2 v k.ú.Leskovec nad Moravicí za cenu nejméně 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené <.>
<br>
<br>
Písemné nabídky na kupní cenu mohou předložit zájemci v uzavřené obálce označené:,<,> Prodej
<br> pozemku parc.č.1001/1 – NEOTVÍRAT“ do 27.11.2019 a to poštou nebo předat osobně do
kanceláře obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí nejpozději do 15:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> V Leskovci nad Moravicí 11.listopadu 2019
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno : 11.11.2019
<br>
<br>
<br> Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/3380417

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz