« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum v odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 207 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ministerský rada
<br> v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum
v odboru vědy,výzkumu a vzdělávání
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/61/2019-MZE-11130
<br> V Praze 11.11.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oboru služby XX.Výzkum <,>
<br> vývoj a inovace <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.1.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - stanovování způsobů poskytování podpor programů rozvoje výzkumu a vývoje s
<br> celostátní působností <,>
<br> - zabezpečení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji na projekty financované z
<br> účelových prostředků MZe <,>
<br> - administrace projektů ve fázi realizace,jejich věcný a finanční monitoring,hodnocení
<br> a kontrola <,>
<br> - správa a nastavování informačních systémů pro administraci veřejných soutěží a
<br> jednotlivých projektů <,>
<br> - účast na veřejnosprávních kontrolách řešených projektů <,>
<br> - vypracování stanovisek,rozborů a dalších podkladových materiálů resortního
<br> a mezirezortního charakteru <.>
<br>
<br> 2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 26 <.>
11.2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na...

Načteno

edesky.cz/d/3379728

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz