« Najít podobné dokumenty

Město Planá nad Lužnicí - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Nad Hejtmanem, Úzká, Bydžovská a Spojovací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Planá nad Lužnicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

* 61264.pdf
SITUACE DlO - SCHÉMA
<br> »“ l;:
<br> Ir
<br> \ ! Í/l \'i'.___: " J.'; :L„Q\L\[ -,<.> nl -,' f ;,1
<br> ' : i.z [“ ;J'l Š [zL-1 \“.'““ _ „_ ]] / L ' L' " ? ' Í'.“1 :“ LF? „i'm '\A ! /\\ ak „„ 2:'2ť „\ 2,17
<br> Í ťf ff (FCI./79,-/("'K/“r' — „) % »),štát; „MM * '
<br> POLICIE CESKÉ REPUBUKY Krajské Pedilelstvl policie Jihočeského kral: Dopravní inspektorát Tábor 3
<br> Došlo: 25 -m- 2019
<br> XXX XXXXXXXX - JANEV dopravní značení tel/fax : XXXXXXXXX zpracoval: XXXXX XXXXX
<br> “Imai-„'em mobil : XXXXXXXX X
* 2019-61211.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r d o p r a v y
<br>
*S00FX01H8ORX*
Žižkovo náměstí 2,390 01 Tábor S00FX01H8ORX
<br>
Spis.značka S-META 61211/2019/SMar Tábor
<br> Číslo jednací METAB 61264/2019/OD/SMar
<br> Oprávněná úřední osoba Bc.XXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX X.XX.XXXX
<br>
<br> XXX XXXXX,Petrohradská XXXX,XXX XX Tábor
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Tábor,Odbor dopravy,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu ve smyslu § 42 zákona č.500/2004
<br> Sb.správní řád (správní řád),ve znění pozdějších předpisů na přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích,který dne 6.11.2019 podal
<br> XXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Petrohradská 2391,390 03 Tábor
<br> (dále jen "navrhovatel"),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 30.10.2019 pod
<br> č.j.KRPC-777-984/ČJ-2019-020806 z moci úřední
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu přechodnou
<br> úpravu provozu na místní komunikaci v ulici Nad Hejtmanem,Úzká,Bydžovská a Spojovací v Plané
<br> nad Lužnicí,která spočívá v umístění a osazení přenosných svislých dopravních značek a dopravních
<br> zařízení 2x Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + E 13 Text (Mimo vozidel stavby) +
<br> Z 2 Zábrana pro označení uzavírky,IP 10a Slepá pozemní komunikace + E 3a Vzdálenost (50 m) <,>
<br> IP 10b Návěst před slepou pozemní komunikací + E 3a Vzdálenost (50 m),B 24a Zákaz odbočování
<br> vpravo + E 13 Text (Mimo vozidel stavby),2x IS 11a Návěst před objížďkou,8x IS 11c Směrová tabule
<br> pro označení objížďky z důvodu překopu a uzavírky části místní komunikace pro provedení vodovodní a
<br> kanalizační přípojky <.>
<br> Doba trvání...

Načteno

edesky.cz/d/3379234

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Planá nad Lužnicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz