« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Rozpočotové opatření 17/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
MĚSTO KLIMKOVICE
<br>
<br> Městský úřad Klimkovice
Odbor finanční
<br>
<br> Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové opatření č.17/2019
<br> Schválené Zastupitelstvem města Klimkovice dne 30.10.2019
<br> Zastupitelstvo města Klimkovice s c h v a l u j e úpravu rozpočtu pro rok 2019 – rozpočtové opatření č.17/2019,kterým se:
<br>
zvyšují výdaje
<br>
<br>
§
pol
Název
<br> Částka
<br> 2219
6xxx
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
o
30.000,00 Kč
<br> 2212
5xxx
Silnice
o
1.870.000,00 Kč
<br> 3412
6xxx
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
o
4.500.000,00 Kč
<br> 6330
5xxx
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
o
4.500.000,00 Kč
<br> 2341
5xxx
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
o
200.000,00 Kč
<br> 2341
5xxx
Vodní díla v zemědělské krajině
o
300.000,00 Kč
<br> 2141
6xxx
Vnitřní obchod
o
80.000,00 Kč
<br> 3412
5xxx
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
o
20.000,00 Kč
<br>
<br> Celkem se výdaje zvyšují
o
11.500.000,00 Kč
<br>
<br>
<br> snižují výdaje
<br>
<br>
§
pol
Název
<br> Částka
<br> 3722
5xxx
Sběr a svoz komunálních odpadů
o
30.000,00 Kč
<br> 2212
6xxx
Silnice
o
1.870.000,00 Kč
<br> 6409
5xxx
Nespecifikované rezervy
o
600.000,00 Kč
<br>
<br> Celkem se výdaje snižují
o
2.500.000,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
zvyšuje financování
§ pol.Název Částka
8115 Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech o 4.500.000,00 Kč
Celkem se financování zvyšuje o 4.500.000,00 Kč
<br>
<br> zvyšují příjmy
§ pol.Název Částka
6330 4xxx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o 4.500.000,00 Kč
<br> Celkem se příjmy zvyšují o 4.500.000,00 Kč

Načteno

edesky.cz/d/3378651


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz