« Najít podobné dokumenty

Obec Žim - 8. usnesení zastupitelstva ze dne 2.10.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8. usnesení zastupitelstva ze dne 2.10.2019
USNESENÍ č.8
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Žim <,>
pro volební období 2018 – 2022
které se uskutečnilo dne 2.10.2019 od 17:00 hod.na Obecním úřadě v Žimu
<br>
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Žim:
1.Schvaluje:
- Program zasedání
- Ověřovatele zápisu: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
- Složení návrhové komise: XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX
- Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek dle zákona č.134/2016 Sb s účinností od 1.10.2019 ruší se směrnici č.2/2013
- návrh na zhotovení nového povrchu místní komunikace na část p.č.1268 z R-materiálu,380m a šíře 3,5m,celkem 1330m2,zhotovitel společnost Strabag a.s <.>,odšěpný závod České Budějovice – Dubí,za cenu 397207,- Kč v období do teploty vzduchu min.14 stupňů C <.>
- Prodej oddělené části pozemku z parcely 1281/2 dle geometrického plánu č.313-0506/2013 panu Bc.Davidu Jelínkovi dle záměru obce – cena znal.Posudkem,který bude vypracován v 1 čtvrtletí roku 2020 znalcem v oboru <.>
- výsadbu stromu Smrk Picea Omorika do parku – sadba výška 4,5-5m s balem včetně vysazení.Cenová nabídka od Jany Řezníčkové bytem Žalany,za kompletní dodávku s výsadbou za cenu 39700,-Kč.Starosta ale zjistí cenu stromu včetně vysazení u jiných dodavatelů.Jestli XXXX XXXX nižší,bude ostlovena jiná společnost s cenou nižší
- návrh na vyřazení z majetku obce dle soupisu,- příloha usnesení
- Směrnici o dlouhodobém majetku č.2/2019
- návrh na vydání OZV o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení <.>
Zastupitelé souhlasí,ale v obsahu nebude článek o zákazu sekání a ostatních pracech,způsobující hluk o sobotách a nedělích
- Vydání nového Řádu veřejného pohřebiště <.>
<br>
<br>
<br>
2.Bere na vědomí
- Projednání chování dětí v obci
- zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce za 1.pololetí 2019
- Adventní strom - Starosta podal návrh,jelikož se bude vysazovat nový strom vzrůstu 4,5 – 5m,aby se akce letos nekonala.Bylo dohodnuto,že se toto dořeší na 9.zastupitelstvu 6.11.2019
<br>
<br> v Žimu 2.10.2019
<br>
<br>
Zapsal: XXXXX XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/3378397

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz