« Najít podobné dokumenty

Obec Ledce (Brno-venkov) - VV - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledce (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP.pdf (650.88 kB)
Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100,667 01 Židlochovice,IČ: 00282979
<br> Odbor dopravy
<br> Pracoviště: Nádražní 750,667 01 Židlochovice
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na silnicích III.třídy v obcích Bratčice,Ledce,Sobotovice a
<br> Syrovice z důvodu opravy komunikací
<br>
<br> Městský úřad Židlochovice odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 10,11,zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ),§ 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> zákon o provozu na pozemních komunikacích),a v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a
<br> odst.2 a 5 zákona č.13/1997 o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen silniční zákon) a na základě podnětu ze dne 22.10.2019,který podala
<br> společnost
<br> XXXXXX XXXXX s.r.o <.>,Jiráskova XXX,664 11 Zbýšov,IČ: 29351511
<br> kterou na základě plné moci zastupuje společnost:
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1191/55a,Slatina,627 00 Brno,IČ 042 62 701
<br> (dále jen "žadatel")
<br>
<br> oznamuje podle § 171 a násl.v části šesté SŘ opatření obecné povahy o stanovení přechodné
<br> úpravy provozu na silnicích III.třídy v obcích Bratčice,Ledce,Sobotovice a Syrovice
<br> z důvodu opravy komunikací <.>
<br>
<br> Přechodná úprava bude realizována takto a za těchto podmínek:
<br> 1.Realizace bude provedena dle dokumentace dopravního značení - obr.1 a 2,v souladu
<br> s ČSN EN 12899-1,s vyhl.č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích v platném znění,zákonem č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickými podmínkami č.TP 65
<br> „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“,technickými podmínkami
<br> č.TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“ <,>
<br> technickými podmínkami č.TP 133...

Načteno

edesky.cz/d/3376451

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledce (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz