« Najít podobné dokumenty

Obec Ledce (Brno-venkov) - VV- návrh Aktualizace č.1 ZÚR JMK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledce (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan-2019-09-23_12-50-41.jpg (2.18 MB)
2 i v was:.».S- a; :A'wggffi m- L,<.> L‘?‘ (g mg ‘,u.7;» HA:st “av-w,_ "wait <.>,<.> r’f‘“ )4: -~ w«fi‘7‘rt-’
Scan-2019-09-23_12-50-38.jpg (1.97 MB)
A? A.“—3.5 «Mutiw.<.> x i.<.> 1_.3A 532 “$3,<.> “ $1.32? g5} {{z131x A mg”? mgmw 55.; £1,523.fiuzm “Wmmlflm 9&5.iffy? Snag?” H.227.2:5.3:1.233,A A £pr 503;,<.> a 3.63 J.33£ 3&3 33$ 4 3.3,} 3.23.; <.>,<.> Ai.<.> 1)» v.731 35,5333 g.2.2.<.>.24.3 x A 3:.in.1 153.33.<.>.<.> ) if! xciwefn.7 4.2.1 e gfiflfigm if;.<.> Hm- Hummus.AA giggfighamafifien 3% @1337 5A <.>,3.<.> 3% fig.AK £1.a :9 HS.i-WWW‘HLI wmufl 4.A XXX X X.IE: M.Mt Xnggxx—L \y n.»¢l;¢£.5€.£ » 23”.) at f.1215],3.;va7.».! «3.3.<.> J z.ta axA flux).“.23 3x fwd“.Fri}: “Harsh £9 «A i.\ «x.5 313%“ 5.1.» a.3! A A £3.A;.23; 3 A 3.3.<.>.<.> n.gm,” AA.<.>.#3324.<.>.st.<.>.{gm 5 in.<.>.‘ 3!: J.A.<.> fsflhéxaeA 523.5234 £335.A 3.A31 was A H 3334 <.>,A 1.3.21!» «5.3%; 4: «eta: SA 531.3%.4 <.>,<.>.!«ast.<.> A.‘o 1.5.£11.13 A £3£.3 A £3£7.{so.5 x,Aw.1.1.\ 332.8% A Q in!» I a.H.A.A,Aw A 31.<.>.<.>.x.<.>.3 A.<.> x.m « x.<.> fiafi “fit?!,A: a“ mm.£3 £2 £3 xv.<.>.«fix a A.<.> t.<.>.i 3.9.; aéiAxAiatzA.rs.<.> AAciéf x5213.<.>.<.> A:.Axx xxaeA »

Načteno

edesky.cz/d/3376450

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledce (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz