« Najít podobné dokumenty

Obec Vysočina - Záměr obce Vysočina - prodej pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysočina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_prodej_pozemku11_2019.docx
Z Á M Ě R
O B C E V Y S O Č I N A
<br> Na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích /obecních zřízeních/ v platném znění,§ 39,odst.1 zveřejňuje obec Vysočina záměr prodat následující nemovitý majetek
<br> · pozemky parcelní číslo 68/30 (o výměře 21 m2),68/31 (1 m2) a 68/32 (13 m2) (vše nově vzniklé z pozemku p.č.68/3) v k.ú.Možděnice
· pozemky parcelní číslo 68/9 (o výměře 37 m2),68/33 (2 m2) a 68/34 (11 m2) (vše nově vzniklé z pozemku p.č.68/9) v k.ú.Možděnice <.>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXX
starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno: X.11.2019
Sejmuto:
obec Vysoéina

Načteno

edesky.cz/d/3376448

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysočina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz