« Najít podobné dokumenty

Obec Vilantice - Oznámení o opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vilantice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br>
Č.j.: MUDK-ODP/90825-2019/fof25365-2019/ Dvůr Králové nad Labem,dne 08.11.2019
Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: fofova.alena@mudk.cz
<br>
<br>
<br> Žadatel:
Státní pozemkový úřad – KPÚ pro Královéhradecký kraj,pobočka Trutnov,IČ 01312774,Horská 5,541 01
Trutnov
<br>
<br>
<br>
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
nebo námitek
<br>
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní
orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích II.a III.třídy,a na místních komunikacích a
na ejně přístupné účelové komunikaci,postupem v souladu s ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správního řádu,ve znění pozdějších předpisů,na základě podnětu ze dne 04.11.2019 podaného Státním
pozemkovým úřadem – KPÚ pro Královéhradecký kraj,pobočka Trutnov,IČ 01312774,Horská 5,541 01
Trutnov,po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje,územního odboru Trutnov,dopravního inspektorátu,čj.: KRPH-107285/Čj-
2017-051006 ze dne 24.11.2017 a po posouzení podnětu v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a
s ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,připravil návrh opatření obecné povahy pro
<br>
<br>
stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> na účelové komunikaci – nově vybudované polní cestě C5 v k.ú.a obci Vilantice,na začátku úseku
u sjezdu z krajské komunikace silnice II/285 (Sedlec – Hustířany),a to umístěním trvalého dopravního
značení,které upravuje nejvyšší povolenou rychlost na nové komunikaci a upozorňuje na její napojení
k silnici,v rozsah...

Načteno

edesky.cz/d/3376445

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vilantice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz