« Najít podobné dokumenty

Obec Hukvaldy - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychaltice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hukvaldy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
šoíllimw STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Frýdek-Místek
<br> 4.května 217,Místek,738 01 Frýdek-Místek
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 438086/2019/Hor Spisová značka: SP14772/2019—571203/03/01
<br> Vyřizuje.: lng.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: s.horynova©spucr.cz
<br> Datumi 5- 11.2019 SPU 438086120191H0r 0121053822033
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychaltice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Frýdek-Místek jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu aozměně některých souvisejících zákonů,a podle ustanovení 5 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě ajinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),zahájil dle ustanovení 5 6 odst.1 zákona řízení okomplexních pozemkových úpravách vkatastrálním území Rychaltice <.>
<br> Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je firma EKOTOXA s.r.o.za společnost „EKOTOXA- GEOPORT",Fišova 403/7,602 00 Brno-Černá pole <.>
<br> Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,bytem Slavičí 3026/20,746 01 Opava <,>
<br> Ing.XXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem FiJgnerova 1036/6,747 05 Opava <,>
<br> XXX XXXXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Holasická 53,747 05 Opava <,>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem U Obory 442,747 15 Šilheřovice,Ing.XXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,bytem Vyhlídalova 2294/6,746 01 Opava <,>
<br> Ing.XXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX; bytem Litultovice 241,747 55 Litultovice,Prof.Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX CSc <.>,nar.X.X.XXXX,bytem Kalvodova 655/26,602 00 Brno,Ing....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hukvaldy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz