« Najít podobné dokumenty

Městys Škvorec - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu - Třebohostice dne 29.10.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Škvorec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-úpravy provozu Třebohostice 29.10.2019.pdf (960.38 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1,2 o Brandýs Mimra Boesiav Illllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll [:l'i'il.j: 1 Si.-:jii]rl3.l] Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: MÚBNLSB-OD-109436/2019- K.UHLÍŘ s.r.o.IČ 47539399 VOKIV Zálužská Č.p.118 Naše sp.zn.: OD-26096/2019-VOKN Záluží 250 88 ČELÁKOVICE Ú_ _ _ 1 Šk Úísindupoiuč' „.<.> _,<,> reo mes vse vorec -- VyriZUje.XXXXX XXXXXXXXX Masarykovo nám.XXX )S TEL: XXX XXX XXX XXX 83 ŠKVOHEC E-mail: ivanavokalkova©brandyskocz Zpra vai; Došlo dne: 23 10 2019 ( Datum: 23.10.2019 ' /.<.> l'd ' li: ol.: (jak?/Mao ŽEN/na Přílohy: "'— Í/ý <,>
<br> Veřejnávyhláška Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav,Odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení 13" 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě & XXX
<br> zákona c.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád,vydává opatření obecné povahy spočivajicíve
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Brandýs n./L.—Stará Boleslav,pracoviště Praha,Odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření souhlasu Policie ČR,KŘP Středočeského kraje,00 Praha-venkov VÝCHOD,Dl,č.j.KRPS-268913-1/ČJ- 2019-011506 ze dne 2.10.2019 <,>
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích Ill/10172 od čp.51 k č.e.73,k.ú.Třebohostice — z důvodu výstavba inženýrských sítí pro p.č.440/1 — NN,kNN a STL plynovod <.>
<br> Žadatel: K.Uhlíř s.r.o <.>,se sídlem Zálužská 118,250 88 Čelákovice,IČ 47539399
<br> Dopravní značení bude p...

Načteno

edesky.cz/d/3376434

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Škvorec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz