« Najít podobné dokumenty

Obec Březí (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březí (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - úprava provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD v ŘÍČANECH
<br> Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna©ricany,cz | www.ricany.cz
<br> Č.j.: 355237/2019—MURI/OSAD 22.10.2019 Č.ev.: 378704/2019 Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> Obec Březí Obecní XXX XXX XX Březí
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 3 výzva k uplatnění připomínek a námitek
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) ve smyslu 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po předchozím místním šetření,souhlasu Policie ČR KŘPSK DI XXXXX venkov — JIH,na základě X XXX a násl.€ 173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Místo: - na všech vjezdech do obce Březí bude umístěna zóna 40 — vzúženém prostoru ulice Jana Nepomuckého u čísla popisného 29 bude umístěné DZ P8 a v opačném směru u čísla popisného 7 bude umístěné DZ P7 - vzúženém prostoru vulicí Jana Nepomuckého před číslem popisným 200 D2 P8 a u čísla popisného 26 DZ P7
<br> Dopravní značení:
<br> IZ 8a zóna s dopravním omezením (40)
<br> lZ 8b konec zóny s dopravním omezením (40) P 8 přednost před protijedoucími vozidly
<br> P 7 přednost protijedoucích vozidel Odstraní se:
<br> B 203 nejvyšší povolená rychlost (30) Podmínky:
<br> - Dopravní značení bude provedeno podle přiložené situace odbornou firmou.— Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,dle ČSN EN 12899-1,ČSN EN 1436,dle TP
<br> č.ev.: 378704/2019
<br> 65 „Zásady ...

Načteno

edesky.cz/d/3376432

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březí (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz