« Najít podobné dokumenty

Město Solnice - Oznámení - zahájení územního řízení VV "Příprava pro optické rozvody MKDS+OSO v Kvasinách"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Solnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKMBT_C22019102312450.pdf (2.61 MB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
<br> odbor Výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136,516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111,e-maíl: e-podatelnaáěrvchnov-citv.cz
<br> Č.j.: MURK—OVŽP—28479/2019-Ch „,S.z.: 4893/2019.v'*““““3“'3*m= míli/g_ÉKO'l/Á Oddělení: stavební úřad ] MESTO SÚLNÍCE ISP/331314
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX Datum doručení.-X X -X[]- XXXX XXX E—mail: Karnila.Ch1umecka©rychnov-city.cz
<br> Rychnov nad Kněžnou,dne 21.října 2019,__ 5'
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>,<,> must/„mm.- %— OZNAMEN I
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Dne 7.8.2019 podala OBEC KVASINY,IČO 00275026,Kvasiny č.p.81,517 02 Kvasiny,žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Příprava pro optické rozvody MKDS + OSO v Kvasinách“ na pozemcích: stavební parcela číslo st.30/l,st.74/1,st.74/2,st.91,st.145/5,st.331,st.359,st.444,pozemková parcela číslo 6/1,13/1,18/2,33/3,33/4,80/11,80/12,87/1,146/1,155/5,155/7,155/8,156/2,182/2,182/7,186/5,189/3,197/3,208/5,222/4,225/4,227/4,229/1,229/2,245/2,250/3,256/2,284,300/1,334/3,336/2,388/1,388/7,389/1,405/16,405/20,405/43,405/71,405/75,405/86,405/119,405/120,405/206,409/7,432,435/16,435/22,435/24,839/5,839/6,848/4,848/5,850/2,850/5,860/4,943/10,943/12,943/22,943/23,943/24,943/34,943/38,948,949,951,952,1014/6,1014/8,1014/9,1056/1,1056/5,1056/6,1056/10,1056/16,1056/18,1056/20,1056/21,1056/22,1056/23,1056/24,1056/25,1059/1,1060/2,1060/3,1060/5,1060/6,1060/24,1060/25,1074/3,1074/27,1083/10,1083/13,1102/2,1109,1118/1,1118/13,1119/1,1123/4,1130/3,1130/22,1139/5,1139/7,1139/8,1139/9,1139/24,1140/15,1140/28,1239/1,1242/1,1242/5,1242/9,1242/10,1242/11,1242/13,1246/2,1249/1,1253/1,1253/2,1253/3,1253/4,1253/5,1258/2,1258/3,1258/6,1271,1272,1286/1,1287/1,1294,1296/1,1300/2,1300/3,1300/5,1302/1,1302/12,1302/17,1302/19,1302/20,1302/24,1302/25,1303/3,1315/1,1315/28,1321,1324/1,1324/2,1324/5,1343/1,1384/4,1384/5,1384/6,1385/1,1385/7,1385/8,1385/10,1387/...

Načteno

edesky.cz/d/3376430

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Solnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz