« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - Zásady o stanovení stočného Svinišťany_8_04_2013.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zásady o stanovení stočného Svinišťany_8_04_2013.pdf
Zásady obce Dolany č.1/2013
<br> o stanovení výše stočného v obci Svinišťany
<br> Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání č.III/2013 dne 8.4.2013 usnesením č.7
usneslo:
<br> vydat na základě vyhlášky č.120/2011 Sb.kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství č.428/2001 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
<br> kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> obecně závazné zásady o stanovení výše stočného v obci Svinišťany (dále jen
zásady),které nahrazují obecně závaznou vyhlášku:
<br> Od 1.dubna 2013 se těmito zásadami na základě směrných čísel roční spotřeby vody
uvedených v „Příloze č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb.“,bod I.Bytový fond,stanovuje úhrada
stočného a to u trvale žijících obyvatel na 35 m3 na osobu a XXX <.>
<br> U majitelů objektů určených k rekreaci se uvažuje s pobytem jedné osoby po dobu celého
kalendářního roku (12 měsíců) na 35 m3 na majitele nemovitosti a XXX <.>
<br> U obecních budov se výše stočného stanoví individuálně na základě rozhodnutí
zastupitelstva <.>
<br> Majitelé nemovitostí,kteří nejsou napojeni na kanalizaci obce,resp.nemají s obcí
podepsanou smlouvu na odvádění odpadních vod,jsou povinni do konce měsíce ledna
následujícího roku doložit na obecním úřadě doklady o ekologickém zneškodnění
produkovaných splaškových vod,a to v minimální výši stanovené vyhláškou č.120/2011 Sb <.>
(tzn.35 m3 na osobu a rok) <.>
<br> Cena stočného se rozhodnutím Zastupitelstva obce Dolany č.II/2013 ze dne 11.3.2013
stanovuje ve výši 9.- Kč/m3 <.>
<br> Platby za stočné budou splatné dle uzavřené Smlouvy o odvádění odpadních vod <.>
<br> V případě pochybností o správnosti údajů o produkci a odvádění splaškových vod je majitel
nemovitosti povinen strpět kontrolu zástupců obce <.>
<br> Do 1.5.2014 musí předčistící zařízení jednotlivých nemovitostí,vypouštějících odpadní vody
do kanalizace,splňovat podmínky Kanalizačního řádu obce <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/3376415

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz