« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Návrh rozpočtu Svazku obcí "Loučná"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Loučná"
Svazek obcí „Loučná“
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Bude projednáno na valné hromadě svazku: XX.11.2019 Vyvěšeno před projednáním: 08.11.2019 — 27.11.2019
<br> Návrh na usnesení: Valná hromada projednala zprávu a a) schvaluje podle 5 12 z.č.250/00 Sb.závazné ukazatele rozpočtu Svazku obcí „Loučná“ na rok 2020,a to tak,že stanoví dle platné rozpočtové skladby členění příjmové části rozpočtu do jednotlivých tříd a položek a závazně ukazatele pro výdajovou část rozpočtu stanoví v členění do jednotlivých paragrafů a položek.b) schvaluje rozpočet Svazku obcí „Loučná“ na rok 2020 dle stanovených závazných ukazatelů,a to:.příjmy ve výši 227 100,— Kč.výdaje ve výši 477 100,- Kč o financování ve výši 250 000,- Kč z přebytku hospodaření r.2019
<br> Související předpisy: - Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích - Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě - Vyhláška Ministerstva financí č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladby
<br> Návrh rozpočtu
<br> Svazek obcí „LOUČNÁ“ pro r.2020
<br> Závazné ukazatele:
<br> Příjmy Třída 2 2111 nákup služeb 22 000 Kč 2141 úroky z účtu 100 Kč Celkem třída 2 22 100 Kč Třída 4 4121 příspěvek od obcí 205 000 Kč Třída 4 celkem 205 000 Kč Návrh příjmů celkem 227 100 Kč Výdaje 3639 - 5021 odměny 12 000 Kč 3639 - 5139 nákup materiálu 10 000 Kč 3639 - 5161 poštovné 500 Kč 3639 - 5167 školení (Holícko) 20 000 Kč 3639 — 5168 zpracování dat 10 000 Kč 3639 - 5169 nákup služeb 60 000 Kč 3639 - 5175 pohoštění 40 000 Kč 3639 - 5229 ostatní neinvestiční transfery (MAS) 70 000 Kč Celkem 3639 222 500 Kč 6310 - 5163 bankovní poplatky 2 500 Kč Celkem 6310 2 500 Kč rezerva 252 100 Kč Návrh výdajů celkem 477 100 Kč Financování: 8115 Přebytek hospodaření 2019 250 000 Kč Financování celkem 250 000 Kč Přijmy 227 100 Kč výdaje 477 100 Kč Rozdíl příjmy-výdaje=financování - 250 000 Kč
<br> Licence: DBTK XCRGBA1A IB1A (01012019 /01012019)
<br> Mi...

Načteno

edesky.cz/d/3375652


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz