« Najít podobné dokumenty

Obec Václavovice - Veřejná vyhláška Rozhodnutí MSK 115756/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Václavovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan_20191108_105154.pdf
Elcklronšcký ? lm; 1019
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD llllllllllllllíllllll MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> Čj.: MSK 115756/2019 Sp.zn.: ZPZ/25616/2019/Pei 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství Telefon: XXX XXX XXX Fax: 595 622 126 E-mail: posta©msk.cz Datum: 2019—11-07
<br> Veřejná vyhláška Rozhodnutí
<br> Výroková část:
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 11 zákonac '.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a g 29 odst.1 a g 67 písm.9) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust.5 75 a 77a odst.4 písm.h),j) a 5 77a odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),na základě žádosti Mendelovy univerzity v Brně,Lesnické a dřevařské fakulty,IČO 62156489,se sídlem Zemědělská 3,613 00 Brno,zastoupené prof.Dr.Ing.Liborem Jankovským po provedeném správním řízení rozhodl takto:
<br> Právnické osobě Mendelova univerzita v Brně,Lesnická a dřevařská fakulta,IČO 62156489,se sídlem Zemědělská 3,613 00 Brno,zastoupene prof.Dr.Ing.Liborem Jankovským (dále jen „žadatel") jakožto účastníku řízení podle Š 27 odst.1 správního řádu
<br> 1.se povoluje výjimka dle 5 56 odst.1 a odst.2 písm.d) ZOPK ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných & 50 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů,konkrétně ze zákazů rušení (včetně plašení),odchytu (odchytem do klece,sklopce),držení,manipulace,dopravy (včetně uhynulých jedinců) - medvěda hnědého (Ursus arcms) a rysa ostrovida (Lynx Mix);
<br> v souvislosti s monitoringem rysa ostrovída (Lynx lynx) a medvěda hnědého (Ursus arctos ...

Načteno

edesky.cz/d/3375400

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Václavovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz