« Najít podobné dokumenty

Obec Nýdek - Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 47 - 49 za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nýdek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

78.pdf (457.8 kB)
*hec N$ďek
Nýdek 251
739 95 Nýdek
<br> Na základě novely zákonač.25012000 Sb <.>,o rozpočtovYch pravidlech územních
ro4počtů,ve znění pozdějších předpisů,účinné od2|.2.2017 se zveřejňují
<br> schválený rozpočet obce,schválená rozpočtová opatření,schválený střednědobý
ro4poětový qíhled a schválený závérečný úěet obce <.>
<br> Schválená ruryočtová opatřeni ě.4:7 - 49 za rok 2019 jsou zve.řejně_na v
elektronické podobě *a internetoqieh stránkách o,bce www.ny_dek"ca av listinné
<br> podobě jsou k nahlédntltí na Obecním rlředě v N$dku <.>
<br> Evidenční číslo písemno*i: 7 8l20l9
Vyvěšeno dne: 8.1 1.2019
Sejmuto dne:
Za správnost: XXXXXX XXXXXXXX J_cri,We oBEcNí Únnn
<br> XXX XX NÝDEK

Načteno

edesky.cz/d/3375398


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nýdek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz