« Najít podobné dokumenty

Obec Troubky - Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Troubky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Troubky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc01161820191108085215.pdf (158.45 kB)
<.> g Obec Troubky &' Dědina 286/29,751 02 'troul'iky
<br> |.Hl.Č.:
<br> žřlb'l '.lťllll Zl l l email: pnulatolnmígrtroubkyrz
<br> USNESENÍ
<br> 6.zasedání Zastupitelstva obce Troubky konané dne 4.11.2019 v v kulturním domě,na malém přísálí od 17:00 hod <.>
<br> BZIIa/ZOIQ
<br> 62/22/2019
<br> 62/3/2019
<br> Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
<br> 1.předložený program 6.zasedání Zastupitelstva obce <.>
<br> 2.za ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce XXXX XXXXXX Dočkala a Ing.Jana Přehnala <.>
<br> Zastupitelstvo obce Troubky určuje zapisovatelkou zasedání Zastupitelstva obce paní Hanu Kamelandrovou <.>
<br> Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje
<br> 1.uzavření smlouvy o upsání akcií nepeněžítým vkladem mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov,a.s <.>,a Obcí Troubky,a to dle přílohy <.>
<br> 2.zápis o předání a převzetí předmětu nepeněžitého vkladu mezi účastníky - společností Vodovody a kanalizace Přerov,a.s <.>,a Obcí Troubky,a to dle přílohy <.>
<br> 3.prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu - nemovité věci,do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov,a.s <.>,Obcí Troubky,a to dle přílohy <.>
<br> Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje pořízení projektu přechodné protipovodňové ochrany obce formou navýšení účelové polní komunikace <.>
<br> i „ "ti-“J „ „» * N: Ext,„./ % “ - <- É )_ „(,„ / „ (,\ ! „ * „,\ tu,! & jind'“ h Válek '(:ng (* "" Mgr.RaťÉ-k Brázda místostarosta obce f starosta obce
<br> Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 ! 1

Načteno

edesky.cz/d/3375396

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Troubky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz