« Najít podobné dokumenty

Město Mirotice - Státní pozemkový úřad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mirotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ustanovení opatrovníka
<.> STÁTNÍ
<br> súnvi PDZEMKDW ÚŘAD
<br> FDZEMHW'Í' vým Bidlo: Husinecká 1o24711a.1oc oo Praha s.Žižkov,ico: o1212774,o|o: cz o1s12771.Krajský pozemkový úřad pro Jihoěeeký kraj,Pobočka Peak hlidminí 12112,Budějovickě eho-naco,227 o1 Plank vss dopis 211-: Mě 1 M 1 Ee dne: a c iro ice „ líh-" ?,Ř AD "727 mot-kw EPU 39599019 Náměstí Mikoláše roce 12 MĚST “ Spisová zneěka: 2ee17sor2o1esos2o4 393 91 Mimtim Ivt T VýHzLie; Ing.Marek 1v'ituj _ „527 ;? (53,959 Tel.: sc1ssoooo onom,ID [:|-9: z49pe79 E-mall: m.vřh1' s ucr.cz _ “ř '“ t <.>,-_: 77772277 Datum 31-19-2919 seu 2725722121119 WFME
<br> ůznšmeni
<br> Statní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka F'isek (dále jen,poboěka"j,jako věcně příslušně podle zákona 2.99972912 Sb <.>,o Statním pozemkovem úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.519 písm.ai zakona 919912992 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 9.22911991 Sb„ o úpravě vlastnických vztahů kpůdě a jinemu zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon"j a jako místně příslušně pcbcěka'podle ust,š 11 odst.1 písm.bj zákona 9.59912994 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje
<br> ustanovení Města lvlirotice opatrovníkem na základě usnesení ze dne 29.19.2919,E:.j.SPU 99999972919,vprěvni moci od 241192919,ni2e uvedeným účastníkům řízení o komplexních pozemkových úpravách vkatastrělním územi Bořice u I'vlirotic.Jedna se o osoby.kterým se prokazatelně nedaří domě-ovat písemnosti.U těchto osob nejsou v katastru nemovitostí uvedený jednoznacne identifikace,na základě kterých bý bylo možně provest další šetření a stanovit okruh dědiců <.>
<br> Přijmení,jměno Poslední trvale býdliště List vlastnictví podil XXXXX XXX Bořice ?,XXX XX Milotice XX XXXXX XXXXX XXXXX Bořice ?,XXX XX lvlirotice ?,XXX XXXXX Carkeva Klara Bořice ?,999 94 lvlirotice 94 2192 Jěnově Anežka Eoěoe 91,999 94 Mirotice ?,94,249 1719 veňěč František Eoňce 29,999 94 ...

Načteno

edesky.cz/d/3375385

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mirotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz