« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV - OOP u. Urbánkova 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Olbrachtovo_nam._8-_Urbankova_6-tisk-Default-000.pdf (PDF 247.58 kB)
2
<br> 4
<br> 6
<br> 8
10
<br> Urbánkova
<br> 6
0
°
<br> 6
<,> 3
<br> 4
<,> 7
<br> 3,5
<br> SL
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> 1 2
<br> IP 12
RÉSERVÉ
<br> 1.7B1 4064 E 13
2.1TJ 5573 E 13 INSTALOVAT
<br> ±.1
INSTALOVAT
<br> SL
<br> IZ
5
a
<br> IZ
5
<br> b
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.URBÁNKOVA 6 - MK
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> SRPEN 2019
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0886-2019
ULICE URBÁNKOVA 6 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.P.ANDRESOVÁ
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br>
<br> komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní
na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání
BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133 <.>
<br>
2019-11-07T13:39:57+0100
eSpis 6328beda67379152bad27effa13f19f0b0e37036
0466079_19_Komin_Urbankova_6.pdf (PDF 377.16 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0330384/2019 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní
<br> úpravy provozu na místní komunikaci ul.Urbánkova 6.Změna místní úpravy spočívá v doplnění dodatkové
<br> tabulky (E 13) s textem „2.1TJ 5573 “ a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro
<br> vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) včetně číslice „2“
<br> ve spodní části.Stávající dodatková tabulka s textem „7B1 4064 “ bude doplněna číslicí 1 na text “1.7B1
<br> 4064 “.Stávající vodorovné dopravní značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
<br> postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) bude v dolní části doplněno číslicí „1“
<br>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná s Policií
<br> ČR KŘP JMK SPDI Brno (viz č.j.: KRPB-170280-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 06.08.2019),souhlas vlastníka
<br> předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny...

Načteno

edesky.cz/d/3375157

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz