« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městská část Brno-jih Doručeno: 08.11.2019 MCBJlH/10775/2019
<br> listy přilohvž
<br> ' v druh MAGISTRAT MESTA BRNA mmmmmm l |Illllllllllll111111111 b507e5713rebDB Odbor dopravy Č.j.: MMB/0465435/2019 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/0D/MMB/0465435/2019 Ing.Lang 542174217 7.10.2019 VEREJNÁ VYHLÁSKA ;.<.>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle % 77 odst.1 písm.c) a š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-243023-1/ČJ-2019-0600D1,ze dne 4.11.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením 5 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů.na základě Žádosti:
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>,se sídlem Pod Šternberkem 306,763 02 Zlín,IČ: 042 62 701 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici 11.třídy Cernovická,na místní pozemní komunikaci Cernovická (příjezd k ul.Slunná) a na veřejně přístupné účelové komunikaci parkoviště Schwaigrova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu opravy propadlé vozovky na ul.Černovická <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 13.11.— 15.11.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek.světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných...

Načteno

edesky.cz/d/3375152

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz