« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1.pdf (794.49 kB)
Holohlavy
<br> - ulice Smiřická.<.>
<br> n „ AA na.<.>
<br> nově navržené DZ
<br> &:HNKA
<br> mm agar—Mia -=
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.pdf (321.03 kB)
1/4
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 16.8.2019
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/148679/2019 OD1/Rou
<br> MMHK/197557/2019
<br>
<br> OBEC HOLOHLAVY
<br> Školní 35
<br> 503 03 Holohlavy
<br> v zastoupení
<br> XXXX - dopravní značení Hradec Králové
<br> s.r.o <.>,Obránců míru 258
<br> 503 02 Předměřice nad Labem
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> Miroslav.Roubinek@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 5.11.2019
<br>
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona),dle ustanovení § 77 odst.1) písmeno c) zákona,na
základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní
řád <,>
<br>
<br> vydává
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> spočívající ve
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> v obci Holohlavy
<br>
<br>
Magistrát města Hradec Králové odbor dopravně správních agend,po předchozím písemném
vyjádření dotčeného orgánu státní správy Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje <,>
vydaného pod č.j.KRPH - 84503 - 2/ČJ - 2019 - 050206 ze dne 26.8.2019 <,>
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmene c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,dopravní
značení pro místní úpravu provozu na následující místní komunikaci ul.Smiřická u čp.108 v obci
Holohlavy:
<br> - dle plánku č.1 <.>
místní komunikace ul.Smiřická u čp.108 v obci Holohlavy - zrušena B 20a (40) a nově osazena B
20a (30) - viz situační plánek <.>
<br>
Pro umístění dopravního značení použijte orientačně návrh dopravního značení přílo...

Načteno

edesky.cz/d/3372724

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz