« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Usnesení č.11 ze dne 28.10.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy ze dne 28.10.2019.doc (57 kB)
U S N E S E N Í č.11
ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 28.10.2019
na zasedání bylo přítomno 11 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
<br> 1.návrhovou komisi,ověřovatele zápisu,zapisovatele a program jednání
2.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Holohlavy
( budoucí povinný ) a společností GasNet,s.r.o ( budoucí oprávněný ),kdy předmětem
smlouvy je zřízení budoucího věcného břemene na pozemcích parc.č.448/18 a 461/1
( budoucí služebný pozemek ) spočívající v:
<br> a) právu zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení
b) právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním <,>
<br> stavebními úpravami,opravami,provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
3.paní Ivetě Hrochové,paní Ing.Renátě Špryňarové,panu Ondřejovi Brandejsovi <,>
<br> panu Radislavu Richterovi a panu Ing.Jiřímu Škrabkovi Dohody o provedení práce
pro obec Holohlavy v roce 2019
4.umístění HDPe trubek sloužících k možnému budoucímu rozvodu optických datových
vláken do výkopů prováděných při rekonstrukci nn vedení v ul.Na Lávkách v roce 2020 <,>
kdy uložení HDPe trubek firmou HelaPc proběhne na náklady obce Holohlavy
za odhadovanou celkovou cenu 200 000,- Kč
5.rozpočtové opatření č.8/2019
bere na vědomí:
1.žádost pana Jiřího Matějky o prověření úprav silničního provozu v obci
Text usnesení byl schválen 11 hlasy
<br> Holohlavy dne 28.10.2019
XXXXX XXXXXXXX Mgr.XXXXX XXXXX
<br> starosta obce místostarosta
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Načteno

edesky.cz/d/3372723

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz