« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 131-19 Veřejná vyhláška-autobusová zastávka MK.Karla Svobody.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

131-19 Veřejná vyhláška-autobusová zastávka MK.Karla Svobody.pdf
1/4
<br> Magistrát města Ostravy odbor dopravy
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: _— Č,<,> ; SMC/588800/l9/0D/pro,— Rozdělovník ?
<br> Sp.zn.: S-SMO/588800/l9/OD/2 Vyřizuje: lng.Procházka Telefon: +420 599 442 390 Fax: +420 599 442 034 E-mail: tprochazka©ostravacz % Datum: 2019-10-31 t/M „ ///?V VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA JáW/M
<br> % /
<br> Autobusová zastávka MK Karla Svobody,Ostrava - Plesn
<br> Opatření obecné povah y podle 55171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle 577,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve zn nl předpisů
<br> písemnost ev.č.“
<br> sňatz dne
<br> za správnost.<.>.soubčinč necim na WWW _
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle 9124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 52,zákona č.314/2002 Sb.a 519,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu ve smyslu 577,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT- 2315- 267/ČJ- 2019- 070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.5555 / 19
<br> ul.K.Svobody
<br> Podmínky příkazu:
<br>.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: Autobusová zastávka MK Karla Svobody,B.Stavební část,Situace — přechodné DZ (výkr.č.PRO-VO- 5829/2,zprac.PROJEKT 2010 spol.s.r.o <.>,09/2018,formát 5A4 —za účelem zveřejnění zmenšeno na formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení 562,odst.6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro jeho prováděnía umisťování,musí být celoreflexnía lze použít výhr...

Načteno

edesky.cz/d/3372443

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz