« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 12

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

80.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.40-2019 ze dne 9.10.2019
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.1 ZO-Us,bod Sc,ze dne 21.12.2018
<br> schvalují 12.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2019
<br> Kterým dochází k přesunu mezi paragrafy.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 9.10.2019 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích X.XX.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice,IČO XXXXXXXX KEOX X.6.6 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Výdaje XXX XXX org: orgz Původní Změna Po změně Název XXXX XXXX XXXXX XXXXX 400 000,00 50 000,00 450 000,00 Ostatnízáležitost kultury,církví a sděl.3632 XXXX XXXXX XXXXX 350 000,00 -50 000,00 300 000,00 Pohřebnictví Výdaje celkem 750 000,00 0,00 750 000,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.12 Tímto rozpočtovým opatření dochází pouze k přesunu mezi paragrafy <.>
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250l2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 1 ZO-Us Na zasedání dne: 21.12.2018
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX L %,<.> v
<br> X/X

Načteno

edesky.cz/d/3372429


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz