« Najít podobné dokumenty

Obec Pokojov - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pokojov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
'
<br> 'G
<br> „57 “[O 'ičš
<br> ótz—zrcszv :;m mmm tg; 52/022; ; <
<br> nerzgs „» 91.:
<br> (i; „'C'-Š'? 'DNlllGí'W HH
<br> Gála—JM.<.>
<br> Abbnířuwo“
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů apodle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> Svaz vodovodů Bohdalov
<br> (dále jen „svazek obcí“)
<br> za období od 1.l.2018 do 31.12.2018
<br> I.Všeobecné informace
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku:
<br> Ing.XXXXXX XXXX — předseda představenstva svazku
<br> Vrcholným orgán svazku: představenstvo svazku
<br> Další orgány: kontrolní komise
<br> Sídlo svazku: 592 13 Bohdalov,čp.250 IČO: 488 94 401
<br> Auditorská společnost:
<br> HB AUDITING s.r.o <.>,Dolní 1730/25,Žďár nad Sázavou osvědčení KA ČR č.078
<br> Přezkoumání provedli:.Ing.XXXXXX XXXXXXX,auditor — osvědčení KA ČR č.XXXX <,>
<br> 0 XXXX XXXXXXX,odborný ekonom <.>
<br> Vymezení pravomoci auditora kprovedení přezkoumání hospodaření územního
<br> samosprávného celku:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů Bohdalov v souladu s ustanovením © 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením čj 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech & o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání: sídlo svazku
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:.Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 29.10.2018 <.>
<br>.Závěrečné přezkoumání proběhlo dne 12.4.2019 <.>
<br> Určení zahájení a ukončení...

Načteno

edesky.cz/d/3371403


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pokojov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz