« Najít podobné dokumenty

Obec Pokojov - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pokojov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pokojov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pokojov
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava 4 Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 2919412019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pokojov
<br> se sídlem Pokojov 9,592 14 Nové Veselí,lČO: 00599697 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.srpna 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.srpna 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 10.května 2019 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 10.května 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pokojov Pokojov 9 592 14 Nové Veselí
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření obce Pokojov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava.lČO: 708907491 ID datové schránky ksab3eu,e-maii: posta©kr—vysocina„cz
<br> B.Plnění opatření přijatých k nápravě chvl_3_a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při...

Načteno

edesky.cz/d/3371394


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pokojov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz