« Najít podobné dokumenty

Obec Pokojov - Rozvaha 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pokojov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha 2016
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2016
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 14.2.2017 12:37:24
Název účetní jednotky: Pokojov
Sídlo: Obec Pokojov 9
592 14 Nové Veselí
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
IČO : 00599697
<br> Syntetický
účet
<br> Číslo
položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 11 643 854,44 11 856 062,12 2 398 739,10 14 254 801,22 A CELKEM
<br> 7 387 890,10 A.7 504 663,20 2 398 739,10 9 903 402,30 Stálá aktiva
<br> 30 320,00 I.128 670,00 76 440,00 205 110,00 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30 320,00 6.128 670,00 76 440,00 205 110,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 7 046 870,10 II.7 065 293,20 2 322 299,10 9 387 592,30 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 2 911 886,00 1.2 967 445,00 2 967 445,00031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 3 424 034,70 3.3 427 104,70 1 524 557,00 4 951 661,70021 Stavby
<br> 99 879,40 4.59 673,50 54 412,00 114 085,50022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.743 330,10 743 330,10028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 611 070,00 8.611 070,00 611 070,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 310 700,00 III.310 700,00 310 700,00 Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným ...

Načteno

edesky.cz/d/3371229

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pokojov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz